Internetdagarna 2015 – Keynotes

Internetdagarna är en av Sveriges viktigaste mötesplatser för oss som älskar internet. I år var jag på plats igen och sammanfattar här årets keynotes på #ind15.

Hilary Mason

hilary-mason-internetdagarna-keynote

”Big data is data made useful for people”

Hilary Mason, data scientist och grundare av Fast Forward Labs, inledde Internetdagarna 2015 och pratade om möjligheterna med big data och hur vi kan använda dessa för att förändra världen.

Dan Sinker

Daniel Sinker, journalist och chef för Knight-Mozilla OpenNews, pratade om problemet med den öppna webben som enligt honom är på väg åt helt fel håll. Som exempel nämnde han hur Facebook gör allt för att hålla kvar besökaren, och jämförde kanalen med ett kasino där besökaren är förloraren och huset alltid vinner.

dan-sinker-keynote-internetdagarna

Evgenij Morozov

Internetforskaren Evgenij Morozov, inledde med att varna för att han skulle bjuda på en deprimerande snarare än inspirerande keynote. Evgenij utgick från internets koppling till kapitalism och kritiserade den obalans som råder mellan enskilda individer och gigantiska företag på internet.

evgenij-morozov-keynote

Ethan Zuckerman

Ethan Zuckerman, medieforskare och amerikansk internetaktivist, pratade om det minskade förtroendet för statliga institutioner och vad som händer när människor inte känner att det går att förändra världen genom politik. Ethan problematiserade slacktivism som enligt honom inte är tillräckligt och menade att vi måste arbeta mer med att förändra samhället genom normer och kod.

ethan-zuckerman-keynote-internetdagarna

Nnenna Nwakanm

nnenna-nwakanm-internetdagarna-keynote nnenna-nwakanm-internetforall-internetdagarna

”All of the people, all of the internet and all of the time”

När Nnenna Nwakanm, internetaktivist från Nigeria, stod på scen pratade hon om vikten av ett öppet och tillgängligt internet för alla. Idag är endast en tredjedel av jordens befolkning uppkopplade och det råder en ojämn fördelning mellan kontinenterna. I Etiopien, Afrikas näst folkrikaste land med 90 miljoner invånare, har endast 10 % uppkoppling, vilket säger mycket om det problem som existerar idag.

Kathryn Parsons

kathryn-parsons-internetdagarna-keynote

”The future is being written in lines of code”

Internetdagarnas mest inspirerande keynote stod grundaren av Decoded, Kathryn Parsons, definitivt för. Kathryn pratade om hur teknik förändrat vår vardag och att kod är en viktig del av den nya digitala värld vi lever i. Trots att kod är ett globalt språk , är det få som förstår språket bakom skärmen. Att få fler att börja koda är något som Katheryn brinner för och hon konstaterade även att vi måste ändra bilden av programmerare för att få fler att inse att de också kan bli grymma på kod.

kathryn-parsons-internetdagarna-keynote

#ind15

 internetdagarna-2015-alexcrystals

Läs mer om årets event på Internetdagarnas hemsida.

Här kan du läsa min sammanfattning av passen ”Var är brudarna?” på Internetdagarna 2015 och #SEOdagen på Internetdagarna 2015.

2 comments on “Internetdagarna 2015 – Keynotes

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *