Målgruppsanalys – Träningsarmband

I fredags hade vi redovisning av de målgruppsanalyser som vi gjort under kursen Kommunikation på Medieinstitutet. Min grupp gjorde en taktisk målgruppsanalys av personer med träningsarmband. Här är en sammanfattning över hur vi gick tillväga och vad vi kom fram till under arbetets gång.

traningsarmband-traning-teknik

Metod & genomförande
Inför genomförandet av vår målgruppsanalys spånade vi fritt kring våra fördomar om personer som använder träningsarmband. Vi kom bland annat fram till att vi trodde målgruppen var storstadsbor, aktiva på sociala medier och intresserade av både träning och teknik. Utifrån våra fördomar utformade vi sedan våra intervjufrågor i en onlineenkät gjord i Google docs.

teknik-traningsarmband traning-trend

Vi ville helt enkelt veta vilka användarna av träningsarmband (t ex Jawbone och Fitbit) var och vad som definierade dem. För att få tag på användare  efterlyste vi personer med träningsarmband via Facebook och bloggar (där vi använde oss av Twingly för att hitta inlägg om träningsarmband).

Förutom grundläggande frågor som ålder, kön, inkomst, yrke – undersökte vi målgruppens intressen, aktivitet på sociala medier och främsta transportmedel. Vi frågade vilket träningsarmband de använde, varför de valde just det och vilka funktioner som de använde sig av. Vi ville även veta hur ofta de tränade, vilka träningsformer som var populärast och i vilket syfte de använde sitt träningsarmband. Inom området teknik frågade vi bland annat vilken telefon de hade, hur många appar de i genomsnitt laddade ned och om de brukade dela med sig av sitt träningsresultat på sociala medier.

Resultat
Efter att vi hade fått ihop tillräckligt med svar var det dags att sammanställa resultatet och se vad vi kunde göra för slutsatser om målgruppen. I vår enkät hade vi 17 tillfrågade och många av svaren stämde väl överens med våra fördomar. T ex dominerande intressen som träning, teknik, och hälsa och majoriteten bodde i Stockholms län.

Några exempel ur vår statistik:

appar-kost-traning-halsa malgruppsenkat-traningsarmband traningsarmband-app traningsarmband-syfte

Vanligaste träningsarmbanden var Fitbit och Jawbone och populäraste träningsformerna var löpning, styrketräning, simning och cykling. De flesta hade yrken inom IT och var medel- till höginkomsttagare. Iphone var den vanligaste telefonen och hälften av de tillfrågade hade en egen blogg. Vidare använde alla utom en Facebook, Instagram och Twitter och 41 % delade brukade dela med sig av sitt träningsresultat på sociala medier.

teknik-trend-traning

Slutsats
I vår målgruppsanalys såg vi att många ur målgruppen använder flera appar inom kost, träning och hälsa. Digitalisering och alla framsteg inom teknik har gjort det lättare att dokumentera träning, kost och hälsa. I samband med den pågående träningstrend som råder, fyller träningsarmbanden ett behov och bidrar till att skapa ett större bekräftelsebehov hos den enskilda människan.

appar-traning

Vi tror att målgruppen bäst nås genom marknadsföring i digitala kanaler, via aspirationsgrupper som i sin tur påverkar den direkta målgruppen. Till exempel kan bloggare få prova och bli talespersoner för träningsarmbanden genom marknadsföring på sin hemsida. Smart att välja ut kända personer inom träning som får använda armbanden och aktivt synas med dem i sociala medier.

Vi upplevde att målgruppen generellt har höga OSN värden eftersom personer med högt OSN gillar information fylld av intryck och variation. Något vi kunde se genom att titta på träningsarmbandens appar, där innehållet består av mycket intryck och olika funktioner vilket tilltalar målgruppen.

fitbit-app jawbone-up-app polar-loop-app

Vi funderade även över andra produkter kopplade till varumärket som målgruppen kunde tänkas vara intresserade av. Där tror vi att träningsarmbandens varumärken kan arbeta med produktutveckling, som bygger en community genom träningsarmbanden och gör användandet av dem till en livsstil.

Eftersom målgruppen är engagerad tror vi de är intresserade av fler produkter som kan kopplas samman med träningsarmbanden. Antingen genom egna produkter eller i samarbete med andra varumärken inom träning. Fitbit har redan ett våg i sitt sortiment som går att använda tillsammans med armbandet, men skulle t ex kunna tillverka egna skor eller samarbeta med ett start företag som Adidas och skapa en gemensam kollektion.

Även om de flesta träningsarmband redan finns att välja i olika färger, tror vi det i framtiden kommer bli mer aktuellt att kunna erbjuda målgruppen limited editions och möjligheten att kunna designa sina egna träningsarmband.

Gruppmedlemmar: Alexandra, Moa, Hanna, Anna.

Vill du veta mer om hur ett träningsarmband fungerar? Läs mitt inlägg om Fitbit här.

2 comments on “Målgruppsanalys – Träningsarmband

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *