Studentbesök med Jusek på Kvinna till Kvinna

Varje termin arrangerar Jusek olika event och besök på arbetsplatser för sina studentmedlemmar. Igår följde jag med till Kvinna till Kvinna där vi fick lära oss mer om organisationen och hur de arbetar med kvinnorättsorganisationer runt om i världen.

jusek-student-kvinna-till-kvinna
Bild: Jusek student, Stockholm

Intresset för Kvinna till Kvinna var stort bland Juseks studentmedlemmar och det var många som kom till huvudkontoret för att lyssna på när Matilda, informatörssamordnare på Kvinna till Kvinna, berättade om organisationen och deras arbete med mänskliga rättigheter.

Kvinna till Kvinna grundades 1993 och är en svensk organisation som arbetar internationellt med att stödja lokala kvinnoorganisationer på plats. Idag finns de i 18 länder och stödjer 137 olika organisationer i 5 konfliktdrabbade regioner; Central- och Västafrika, Mellanöstern, Södra Kaukasien och Västra Balkan.

Kvinna till Kvinna arbetar med att

  • Stödja organisationer i krigs- och konfliktområden
  • Främja studier/forskning kring effekten av krig och väpnade konflikter för kvinnor
  • Föra ut fakta och information om krigets påverkan och skapa opinion för fredlig konfliktlösning med civila metoder

Kvinna till Kvinna är en insamlingsstiftelse som bedriver ett långsiktigt samarbete med kvinnoorganisationer som kämpar för kvinnors rättigheter och fred. Syftet är att genomföra projekt i krigs- och konfliktområden som främjar kvinnors självtillit och självkänsla, psykosociala och fysiska hälsa eller medverkar till att främja kvinnors deltagande i fredsprocesser och uppbyggnaden av ett demokratiskt civilt samhälle.

”När kvinnor utesluts från fredsprocesser går halva befolkningens erfarenheter, kunskaper och behov förlorade inför uppbyggnaden av det nya samhället.”

jusek-studentevent-kvinnatillkvinna jusekstudent-kvinna-till-kvinna

Organisationen har ett feministiskt synsätt och strävar efter ett samhälle där kvinnor och män har samma sociala, politiska och ekonomiska rättigheter. På huvudkontoret i Stockholm sitter generalsekreteraren Lena Ag tillsammans med resursavdelningen, fältavdelningen och kommunikationsavdelningen. Kvinna till Kvinna har även frivilliga informatörer som arbetar ideellt med informationsspridning och insamling.

Det var verkligen intressant att besöka Kvinna till Kvinna och få en inblick i verksamheten och deras viktiga arbete för kvinnors rättigheter världen över. Som student är det värdefullt att besöka olika typer av företag och få möjlighet att ställa frågor, knyta kontakter och lära sig mer om vilka potentiella arbetsplatser och karriärvägar som finns efter examen.

Läs mer på Kvinna till Kvinna.

2 comments on “Studentbesök med Jusek på Kvinna till Kvinna

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *