Storytelling med Adidas #mygirls

Adidas kampanj #mygirls var fortsättningen på varumärkets största global kampanj ”all in” från 2011. Den nya kampanjen med budskapet ”all in for #mygirls”, riktade sig till kvinnor och lanserades i samband med Internationella kvinnodagen 2013. Jag anser att Adidas i denna kampanj aktivt arbetade med storytelling som både stärkte varumärket och framgångsrikt lanserade nya produkter.